Geschiedenis

van de osteopathie

Geschiedenis

In de tweede helft van de negentiende eeuw begon Andrew Taylor Still (1828-1917), klassiek geschoold arts, een andere visie op het individu en de (pathologische) stoornissen te ontwikkelen. Reeds toen zag hij het belang van een holistische visie en de onderlinge samenhang van verschillende systemen binnen de mens als primair aangrijpingspunt van een behandeling.
Reeds toen reageerde hij op het gebrek aan filosofie en het symptomatisch behandelen van de klassieke geneeskunde. A.T. Still ontwierp een concept waarin het musculo-skeletaal systeem als steunweefsel in samenhang met de georganiseerde orgaansystemen centraal staat. Hierbij maakte hij gebruik van de natuurwetten. In Kirksville stichtte hij in 1892 "The American School of Osteopathy". Zijn denkwijze en manuele wijze van handelen wordt later overgenomen en verrijkt door zijn leerlingen, waaronder W.G. Sutherland en J.M. Littlejohn. In 1917 komt de osteopathie als onderwijs naar Engeland en in de jaren '50 naar Frankrijk. Sindsdien is de osteopathie verrijkt en gegroeid met behoud van het originele concept, een eigen diagnostiek en therapie.Op de Osteopathie zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op de website van het NRO en op deze link ..https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/algemene-voorwaarden/osteopathie.pdf

Copyright Release | Website: Van Dongen Design | Inloggen